pokazWszystkie
advanced search
Search in category

You are here: Main site arrow Information arrow About us

About us

About us

Report a page error in operation

more information »
W związku z zamiarem ubiegania się przez firmę FOXFOTO o środki w ramach konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18 Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie II.1: Otoczenie biznesu Poddziałanie: II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, firma FOXFOTO opublikowała zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15262