pokazWszystkie
advanced search
Search in category

You are here: Main site arrow rejestracja

Register

Please fill out the form below correctly. Fields marked with ( * ) are required:

Byuer dataAddress / Billing detailsHelp


Other delivery address

Shipping address is different than for invoice


Report a page error in operation

more information »

FOXFOTO S.C. Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch realizuje projekt w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe, zagraniczne rynki zbytu. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy oraz wzrost obrotów w handlu zagranicznym. Wartość ogółem projektu to 47 970 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 19 500 zł.

FOXFOTO S.C. Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch realizuje projekt w ramach działania 2.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu z zamiarem wdrożenia rezultatów tych usług. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wartość ogółem projektu to 369 000 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 255 000 zł.